رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف
پوستر ، حماسه 9 دی

پوستر ، حماسه 9 دی


ویژه حماسه نهم دی

مجموعه نمایشگاهی ، چشم فتنه

مجموعه نمایشگاهی ، چشم فتنه


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

بروشور ، حماسه بصیرت

بروشور ، حماسه بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه

مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه


ویژه 9 دی سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

مجموعه نمایشگاهی ، تجلی بصیرت

مجموعه نمایشگاهی ، تجلی بصیرت


ویژه 9 دی سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کتابچه ، راه بلد

کتابچه ، راه بلد


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کتابچه ، تجلی بصیرت

کتابچه ، تجلی بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق با ولایت

کتاب ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه

کتاب ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

بروشور ، حماسه بصیرت

بروشور ، حماسه بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014 | Designed by arpico