رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف
کلیپ صوتی ، نماز 2

کلیپ صوتی ، نماز 2


ویژه روز مساجد

کلیپ صوتی ، نماز 1

کلیپ صوتی ، نماز 1


ویژه روز مساجد

کتاب ، اصول و ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مساجد کشور

کتاب ، اصول و ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مساجد کشور


بررسی اصول و ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مساجد کشور

کتابچه ، جایی برای بیداری

کتابچه ، جایی برای بیداری


ویژه روز جهانی مسجد

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014 | Designed by arpico